Zapraszam do przeczytania artykułu mojego autorstwa dotyczącego planowanych zmian w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Artykuł ten ukazał...
Znaną jest sytuacja, iż Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w decyzjach odmawiających zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki przywołują...
W dniu 13.05.2022 r. w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się tekst przygotowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pod tytułem: "Cena za wodę i ścieki pod kontrolą". Artykuł ten dostępny...
Zapraszam do zapoznania się z treścią artykułu mojego autorstwa dotyczącego planowanych zmian w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Artykuł...
Zgodnie z treścią art. 27a ust. 3 pkt 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej jako ustawa) do zadań organu regulacyjnego należy zbieranie i przetwarzanie...