Zapraszam do skorzystania z bezpłatnego audytu dotyczącego terminów taryfowych i okresu obrachunkowego, który zostanie przeprowadzony przez Kancelarię WOD-KAN, którą mam przyjemność współtworzyć.

Audyt przeznaczony jest dla przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, którzy odpowiedzialni są za składanie wniosków o zatwierdzenie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a nie mają pewności jak interpretować i poprawnie stosować przepisy prawa dotyczące terminu złożenia wniosku taryfowego oraz sposobu ustalenia okresu obrachunkowego.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z AUDYTU?

W prosty i przejrzysty sposób przedstawimy Ci najważniejsze daty w celu uniknięcia:

  • kary pieniężnej, którą może nałożyć organ regulacyjny za nieprzestrzeganie obowiązku przedstawienia wniosku do zatwierdzenia;
  • sytuacji, w której organ regulacyjny nie przystępuje do weryfikacji wniosku taryfowego ze względu na źle określony okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy.

JAKIE INFORMACJE SĄ NIEZBĘDNE?

Potrzebujemy od Ciebie jedynie numeru oraz daty decyzji zatwierdzającej obowiązującą aktualnie taryfę da zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

JAK ZAMÓWIĆ AUDYT?

Zapisy na darmową usługę można składać tylko do 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania dostępnej puli usług na stronie internetowej: kancelariawodkan.pl/audyt-taryfowy.

Autor: Marcin Błędzki