Projesjonalne usługi doradcze dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Jestem doświadczonym ekonomistą świadczącym usługi doradcze dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Specjalizuję się głównie w kwestiach związanych z taryfami dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomagam przedsiębiorstwom nie tylko w sporządzaniu wniosków taryfowych, ale także w obronie przed organami regulacyjnymi tych już stworzonych. Świadczę usług doradcze na każdym etapie procedury taryfowej (odpowiedzi na wezwania, spotkania w siedzibie organów regulacyjnych, odwołania). Sprawdź, w czym jeszcze mogę Ci pomóc!

Co znajdziesz w mojej ofercie?

W swojej codziennej pracy zajmuję się przede wszystkim:
• kompleksowym opracowywaniem wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
• prowadzeniem szkoleń, webinarów i warsztatów związanych z taryfami za wodę i ścieki,
• przeprowadzaniem audytów dotyczących m.in. ustalania hurtowych cen wody i ścieków,
• sporządzaniem odwołań do Prezesa PGW Wody Polskie dotyczących decyzji organów regulacyjnych,
• przygotowaniem sprzeciwów i skarg do sądów administracyjnych,
• tworzeniem regulaminów i umów dotyczących dostarczania wody i odbioru ścieków,
• konsultacjami w sprawach taryfowych, ekonomicznych czy księgowych.


Skontaktuj się ze mną i wspólnie ustalmy warunki naszej współpracy!