Projesjonalne usługi doradcze dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Jestem doświadczonym ekonomistą świadczącym usługi doradcze dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Specjalizuję się głównie w kwestiach związanych z taryfami dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomagam przedsiębiorstwom nie tylko w sporządzaniu wniosków taryfowych, ale także w obronie przed organami regulacyjnymi tych już stworzonych. Świadczę usług doradcze na każdym etapie procedury taryfowej (odpowiedzi na wezwania, spotkania w siedzibie organów regulacyjnych, odwołania). Sprawdź, w czym jeszcze mogę Ci pomóc!

Co znajdziesz w mojej ofercie?

W swojej codziennej pracy zajmuję się przede wszystkim:

  • kompleksowym opracowywaniem wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • opracowywaniem części dotyczącej opłaty abonamentowej we wniosku taryfowym (NOWOŚĆ),
  • konsultacjami w sprawach taryfowych  konomicznych czy księgowych - Taryfowe S.O.S (NOWOŚĆ),
  • prowadzeniem szkoleń, webinarów i warsztatów związanych z taryfami za wodę i ścieki,
  • przeprowadzaniem audytów dotyczących m.in. ustalania hurtowych cen wody i ścieków,
  • sporządzaniem odwołań do Prezesa PGW Wody Polskie dotyczących decyzji organów regulacyjnych,
  • przygotowaniem sprzeciwów i skarg do sądów administracyjnych,
  • tworzeniem regulaminów i umów dotyczących dostarczania wody i odbioru ścieków.


Skontaktuj się ze mną i wspólnie ustalmy warunki naszej współpracy!