Marcin Błędzki
Marcin Błędzki
Doradca Taryfowy

Doradztwo i Szkolenia WOD-KAN

+ Taryfy

Wnioski taryfowe za wodę i ścieki, wnioski o skrócenie taryf

+ Szkolenia

Szkolenia taryfowe za wodę i ścieki, warsztaty wod-kan

+ Konsultacje

Pomoc taryfowa, księgowa i ekonomiczna

+ Audyty

Hurtowe ceny wody i ścieków, wody opadowe i roztopowe

+ Odwołania

Odwołania do Prezesa PGW Wody Polskie, sprzeciwy i skargi do sądów administracyjnych

+ Regulaminy

Projekty regulaminów i umów dotyczące dostarczania wody i odbioru ścieków