Marcin Błędzki
Marcin Błędzki
Doradca Taryfowy
+ Szkolenia

Prowadzenie szkoleń, warsztatów związanych z przygotowaniem taryf za wodę i ścieki

+ Taryfy

Przygotowanie wniosków dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (w tym również wniosków o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf). Weryfikacja sporządzonych wniosków taryfowych.

+ Odwołania

Sporządzanie odwołań do Prezesa PGWWP od decyzji odmawiających zatwierdzenia taryfy. Sporządzanie sprzeciwów, skarg do sądów administracyjnych na decyzje Prezesa PGWWP.

+ Kalkulacje

Przygotowanie kalkulacji dla wód opadowych i roztopowych. Przygotowanie kalkulacji tzw. „hurtowych” usług dostarczania wody oraz oczyszczania ścieków.

+ Regulaminy

Sporządzanie projektów regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Sporządzanie wzorów umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

+ Konsultacje

Konsultacje taryfowe, księgowe, ekonomiczne dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych