POLITYKA PRYWATNOŚCI
I POLITYKA COOKIES

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.doradcataryfowy.pl.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: DoradcaTaryfowy.pl Marcin Błędzki z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Zawiszy Czarnego 7, 85-510 Bydgoszcz, NIP 5542716074, REGON 521770720.
 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora.

§ 2 Definicje

 1. Administrator – DoradcaTaryfowy.pl Marcin Błędzki z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Zawiszy Czarnego 7, 85-510 Bydgoszcz, NIP 5542716074, REGON 521770720.
 2. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
 3. Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem doradcataryfowy.pl.
 4. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

§ 3 Cele przetwarzania danych

1. Dane Użytkownika będą przetwarzane:

1) w celach kontaktowych, aby udzielić Państwu odpowiedzi na wiadomość przesłaną bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Państwu odpowiedzi.
2) w celach marketingowych, np. jeśli zapisaliście się Państwo na bezpłatny newsletter,
3) w celu realizacji Państwa zamówienia, na podstawie zawartej umowy sprzedaży (poprzez skuteczne złożenie zamówienia dochodzi do zawarcia umowy).
4) w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.

§ 4 Zakres przetwarzania danych

2. Dane Użytkownika będą przetwarzane w zakresie:

1) jeśli prześlecie Państwo wiadomość drogą mailową lub za pośrednictwem formularza to Administrator będzie przetwarzać dane, które będą w tej wiadomości zawarte. Przekazanie danych Administratorowi w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możecie Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie tych danych.
2) jeśli zapiszecie się Państwo na bezpłatny newsletter to Administrator przetwarzać będzie Państwa adres e-mail. Zapis na newsletter jest dobrowolny i w każdym czasie można z niego zrezygnować. Rezygnacja możliwa jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3) jeśli będziecie Państwo dokonywać zakupu usług na Stronie to Administrator przetwarzać będzie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne dane zawarte w formularzu zamówienia, niezbędne do wywiązania się przez Administratora z umowy. Podanie tych danych stanowi warunek złożenia zamówienia i zawarcia umowy.
4) pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Użytkownika ze Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Użytkownika sprzeciwu.

§ 5 Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, usług teleinformatycznych, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również podmioty i organy uprawnione do otrzymania takich danych - tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 6 Termin przechowywania danych

 1. Jeżeli Użytkownik przekazał swoje dane Administratorowi w wiadomości przesłanej drogą mailową lub za pośrednictwem formularza to dane te będą przetwarzane do momentu złożenia przez Państwa żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym Administrator uzna, że zrealizowany został prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Jeżeli Użytkownik zapisał się na newsletter to Administrator będzie przetwarzać te dane do czasu cofnięcia przez Państwa subskrypcji.

§ 7 Prawa użytkowników

1. W związku z przetwarzaniem danych Użytkownika przysługują Państwu następujące prawa:

1) dostępu do treści swoich danych,
2) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
3) prawo do przenoszenia danych,
4) prawo wniesienia sprzeciwu,
5) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

2. Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych możecie Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl.

§ 8 Bezpieczeństwo danych

 1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

§ 9 Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Google, Microsoft itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo).
 2. Firmy te stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych.
 3. Szczegółowe informacje dostępne są w treści Polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo są to:

- Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
- Microsoft: https://privacy.microsoft.com/pl-PL/

4.    Obecnie usługi oferowane przez takie firmy jak Google czy Microsoft dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 10 Linki odsyłające oraz profilowanie

 1. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 2. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

§ 11 Polityka Cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Państwa komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używacie Państwo do oglądania Strony. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sami możecie Państwo zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.

2. Pliki cookies służą przede wszystkim Państwa wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.

3. Cechy plików cookies:

1) dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.
2) pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb;
3) tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.

4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.

6. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.

7. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.

8. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

- Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

9. Jeżeli macie Państwo wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktujcie się Państwo z operatorem swojej przeglądarki internetowej.

10. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuśćcie ją Państwo lub aktywujcie odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

Data ostatniej aktualizacji: 12.05.2022 r.