W dniu 24.05.2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, na którym debatowano na temat strategii działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do 2030 r. Podczas tego spotkania wywiązała się dyskusja na temat „restrykcyjnego zachowania Wód Polskich w przypadku taryf”, które hamuje rozwój infrastruktury służącej między innymi dostarczaniu wody. Sformułowania takiego użył Pan Marek Wójcik – pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich. Dyskusję na ten temat prowadziła z Nim Pani Joanna Kidzińska - Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodno-Ściekowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z ust Pani Dyrektor padły następujące słowa:

Natomiast jeżeli chodzi o taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków to macie państwo w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu taką możliwość jak złożenie taryfy o skrócenie z uwzględnieniem wszystkich obecnych zawartych umów i nowych wskaźników makroekonomicznych, które się pojawiły. W tej chwili jako Wody Polskie nie zauważyliśmy, żeby tych taryf o skrócenie wpływało dużo i żeby miasta rzeczywiście były zainteresowane tym skróceniem. Departament Gospodarki Wodno-Ściekowej, który jest moim departamentem, na bieżąco monitoruje sytuację na rynku taryf, jak również wykonanie tych taryf, które były do tej pory. Do tej pory natomiast zatwierdziliśmy około 90% taryf z perspektywy 2021–2024 i uważam, że jeżeli państwo rzeczywiście czujecie potrzebę, żeby te taryfy o skrócenie były składane, bo zawarliście nowe umowy na energię elektryczną i wystąpiły nowe wskaźniki makroekonomiczne, to bardzo proszę. Wody Polskie oczywiście stoją otworem i ja nie wiem, jak mam spróbować wytłumaczyć państwu, że państwo oczywiście możecie to złożyć.

Co najważniejsze dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wyraźnie wybrzmiało, iż sytuacja, w której nowe taryfy obowiązują od 2021 roku nie jest żadną przeszkodą, aby złożyć wniosek o skrócenie taryfy. Jest to dość oczywiste biorąc pod uwagę treść art. 24j ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej ustawa), ale można zaryzykować stwierdzenie, że jest czymś nowym w ustach przedstawiciela organu regulacyjnego.

W tym przypadku nie może być mowy o nadinterpretacji ponieważ o potwierdzenie takiego stanu rzeczy poprosił Pan Marek Wójcik w następującej wypowiedzi:

Ja bardzo dziękuję za tę deklarację. Rozumiem, że samorządy, które mają w tej chwili problem wynikający z faktu, że inflacja jest niezwykle wysoka, mogą się do państwa zgłaszać, nawet jeżeli taryfy miały ustalane rok temu. Mogą zgłaszać się i prosić o ich weryfikację, a państwo są otwarci na uwzględnienie ewidentnych faktów, chociażby wynikających z inflacji. Tak odebrałem pani głos. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, bo ja będę starał się przekazać tę informację samorządom.  

Odpowiedź Pani Joanny Kidzińskiej nie budzi żadnych wątpliwości:

Dobrze. W ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest § 24j, który mówi o skróceniu obowiązywania dotychczasowych taryf. Deklaruję, że macie państwo prawo skorzystania z tego.

Pełny zapis przebiegu tego posiedzenia znajduje się na stronie Sejmu RP pod następującym linkiem.

Z przytoczonej dyskusji wynika, że liczba złożonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w 2022 roku wniosków o skrócenie dotychczasowej taryfy nie jest duża. Jest to stwierdzenie dosyć ogólne. Trochę więcej światła na to zagadnienie rzuca internetowa strona Portalu Samorządowego, gdzie dostępna jest publikacja z dnia 30.05.2022 r. pt. "Szef Wód Polskich: w branży wodociągowej widzimy dużo patologii". W tym artykule Pan Przemysław Daca - Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wypowiada się między innymi w następujący sposób:

Powtarzam, wnioski taryfowe mamy już w zasadzie pozatwierdzane i jest bardzo małe zainteresowanie spółek złożeniem wniosku o skrócenie taryfy w przypadku zmieniających się znacznie wskaźników ekonomicznych. To 160 na 2700 wszystkich wniosków w całym kraju.

AKTUALIZACJAW dniu 20.07.2022 roku na Portalu Samorządowym opublikowany został artykuł "Ceny wody i odbioru ścieków pójdą mocno w górę. I to już wkrótce" z następującą wypowiedzią Pana Przemysława Dacy - Prezesa Wód Polskich: Do Wód Polskich wpłynęło 275 wniosków o skrócenie obowiązujących taryf na podstawie art. 24 j ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 159 wniosków jest procedowanych, w stosunku do 75 jest wydana decyzja negatywna, 18 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a w stosunku do 23 zostały wydane postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.

Podsumowaniem powyższego z mojej strony jest skierowana do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych zachęta do składania wniosków o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy. Wniosek taki jest możliwością ograniczenia ponoszonych strat w sytuacji kiedy szalejąca inflacja (a zwłaszcza wzrost cen energii elektrycznej i gazu ziemnego) w połączeniu z rosnącymi stopami procentowymi przekładają się na coraz trudniejszą sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw wod-kan. Zwłaszcza tych, które prowadzą inwestycje w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, chociaż nie tylko. Złożenie wniosku o skrócenie taryf jest korzystaniem z przysługującego prawa.

Osobiście nie zgadzam się z opinią, iż po stronie branży wodociągowo-kanalizacyjnej jest "bardzo małe zainteresowanie spółek złożeniem wniosku o skrócenie taryfy". Z moich obserwacji oraz informacji pozyskanych na prowadzonych przeze mnie szkoleniach widać, że zainteresowanie tym tematem jest spore i z całą pewnością przybiera na sile z upływem kolejnych miesięcy (bez względu na trwający właśnie okres urlopowy). Zachęcam serdecznie do korzystania z usług firmy DoradcaTaryfowy.pl w tym zakresie.

Autor: Marcin Błędzki