Za nami cykl szkoleń dotyczących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W okresie przedwakacyjnym odbyły się następujące szkolenia:

 - "Strategie wobec Wód Polskich przy składaniu wniosku o skrócenie taryf: walka o swoje czy pokora wobec oczekiwań organu regulacyjnego?" - dwie edycje zdalne oraz dwie stacjonarne,

- "Wnioski o skrócenie taryf od podstaw: tabele kalkulacyjne i nie tylko, dla początkujących" - dwie edycje zdalne

Na uwagę zasługują szczególnie szkolenia stacjonarne, które odbyły się w połowie czerwca w Katowicach (13.06.2022 r.) oraz Warszawie (14.06.2022 r.). Szkolenia te stanowiły świetną sposobnośc do pozyskania zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej od przedstawicieli innych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Uczestnicy szkolenia wymieniali swoje doświadczenia na temat wezwań otrzymywanych od organów regulacyjnych i sposobów radzania sobie między innymi z takimi oczekiwaniami jak wyłączenie z kosztów odprowadzania ścieków części odpowiadającej rzekomo udziałowi procentowemu wód opadowych i roztopowych w ściekach komunalnych czy też obowiązek przesyłania sprawozdań finansowych za 2021 rok.

Kwestią, która na obydwu spotkaniach była przedmiotem najżywszej dyskusji były planowane i ostatnio zakończone inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne oraz to, co się z nimi dzieje w obliczu problemów z rosnącymi kosztami funckjonowania przedsiębiorstw wod-kan. Zaryzykuję stwierdzenie, że konieczność rezygnacji z zaplanowanych inwestycji na najbliższe lata dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w całym kraju. Do wniosków takich wystarczyła pobieżna analiza lokalizacji geograficznych uczestników szkoleń stacjonarnych. Pretekstem do rozważań na ten temat były omawiane na szkoleniu planowane zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Jak wynikało z dyskusji większość przedsiębiorstw podjęła (lub podejmie w najbliższym czasie) odpowiednie kroki, aby zdążyć z uchwaleniem planu wieloletniego jeszcze przed wejściem planowanych, niekorzystnych zmian w życie.

Przed nami okres wakacyjny - urlopowy, który rządzi się (na szczęście) swoimi prawami. Szkolenia internetowe będą się odbywały także w tym okresie. W drugiej połowie sierpnia pojawi się szkolenie dotyczące zagadnień okołotaryfowych, czyli kwestii niemniej istotnych niż kalkulacja niezbędnych przychodów, na omówienie których zawsze brakuje czasu podczas spotkań dotyczących taryf. Szczegóły pojawią się niedługo w zakładce "Szkolenia". 

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie szkoleniami stacjonarnymi w okresie przedwakacyjnym, z całą pewnością wrócą one we wrześniu dla Państwa wygody w większej liczbie lokalizacji. Mam nadzieję, że także one będą miejscem ciekawej wymiany doświadczeń i spostrzeżeń.

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniach.

Wasz Doradca Taryfowy 

Autor. Marcin Błędzki